Yksityistieasiat

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

Yksityisteiden tietoimituksista ja avustusten jakamisesta vastaa elinvoimavaliokunnan yksityistiejaosto.

Avustuksia voi saada myös valtion varoista. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Avustusten saaminen edellyttää, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Hollolan yksityistieasioita koskevat tiedustelut, katso yhteystiedot