Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Hollolan elinvoimavaliokunta päättää yksityisteiden kunnanavustusten perusteista ja jakaa tiekunnille kunnanavustukset avustusperusteiden ja valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa.

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Jos kunnanavustuskelpoisuutta ei aikaisemmin ole haettu, on hakemus jätettävä tammikuun loppuun mennessä.

Vuosiavustukset edellisen vuoden kustannuksiin on haettava 15.4.2020 mennessä.