Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Hollolan elinvoimavaliokunta päättää yksityisteiden kunnanavustusten perusteista.

Elinvoimavaliokunnan yksityistiejaosto jakaa tiekunnille kunnanavustukset valiokunnan päättämien avustusperusteiden ja valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa.

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Jos kunnanavustuskelpoisuutta ei aikaisemmin ole haettu, on hakemus jätettävä helmikuun loppuun mennessä.

Vuosiavusutukset edellisen vuoden kustannuksiin on haettava keväällä.