Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Hollolan elinvoimavaliokunta päättää yksityisteiden kunnanavustusten perusteista ja jakaa tiekunnille kunnanavustukset avustusperusteiden ja valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa.

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Kunnossapitoavustusta myönnetään vain ympärivuotiselle, pysyvän asutuksen osuudelle tiestä tai tieosuudelle, joka on tärkeä pysyvän asutuksen läpikulkutienä. Avustuskelpoisen tien vähimmäispituuden on oltava 400 metriä.

Jos kunnanavustuskelpoisuutta ei aikaisemmin ole haettu, on hakemus jätettävä tammikuun loppuun mennessä.

Vuosiavustukset edellisen vuoden kustannuksiin on haettava 31.3. mennessä.