Yksityisvesikaivojen huoltotarve

Takaisin

Tarkista kaivon kunto

Talousvesikaivot kaipaavat säännöllistä huoltoa!

Yksityiset talousvesikaivot ovat omistajiensa vastuulla. Edes huolella ja taidolla rakennettu kaivo ei pärjää ilman säännöllistä huoltoa. Mikäli kaivoon pääsee sade- ja sulamisvesiä, pieneliöitä tai jyrsijöitä, voivat ne pilata veden laadun. Kaivonomistajien tulisikin säännöllisin väliajoin ja etenkin keväisin tarkistaa oman kaivonsa kunto ja rakenteet sekä tehdä tarvittavat korjaukset. Asiantuntija-arvioiden mukaan nykyisissä kiinteistöjen talousvesikaivoissa lähes 80 %:lla on puutteita kaivorakenteissa. Puutteet johtuvat pääasiassa kaivon rakentamisohjevirheistä.

Yleisimmät yksityiskaivojen veden laatuongelmat liittyvät kaivon heikosta kunnosta. Myös pitkään käytöstä pois olleen kaivon vesi tulee vaihtaa juoksuttamalla, jotta saadaan uutta raikasta pohjavettä käyttöön. Maaperästä johtuen Hollolassa on havaittu yksityiskaivoissa radonin ja uraanin sekä joillakin alueilla nitraatin, fluoridin ja arseenin talousveden laatuvaatimusten ja tavoitteiden ylittäviä pitoisuuksia. Myös rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat paikoin koholla. Terveydensuojeluviranomainen suosittelee, että yksityiskaivojen juomaveden hygieeninen laatu tutkitutetaan kolmen vuoden välein ja kemialliset ominaisuudet (esim. rauta, mangaani, kloridi, nitraatti, fluoridi) 5-10 vuoden välein tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Porakaivoista on lisäksi suositeltavaa tutkia radon ja uraani.

Lisätietoja:

Oman-kaivon-kunto-kannattaa-tarkastaa-kevaalla-sade-ja-sulamisvedet-voivat-pilata-veden-laadun-ja-aiheuttaa-vatsataudin

Kaivo-kaipaa-huoltoa

Kaivon_huolto_ja_kunnostus

Päijät-Sote, talousvesi

Julkaistu: 09.06.2021 09.18