Yleisötilaisuus maanantaina 24.10.2016 strategisen yleiskaavan luonnosvaiheesta

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Hollolan kunnan strategisen yleiskaavan luonnosvaihetta koskeva yleisötilaisuus
pidetään 24.10.2016 klo 17 – 20 Hollola-salissa kunnanviraston 1. kerroksessa, Virastotie 3, Hollola.

   

Yleisötilaisuudessa esitellään kaavaluonnosta ja keskustellaan kaavaluonnoksesta.

Strateginen yleiskaava on nimensä mukaisesti strateginen. Siinä ratkaistaan ainoastaan kunnan yhdyskuntarakenteen suuret linjat ja tavoitteet ottamatta kantaa yksityiskohtaisiin aluerajauksiin tai kohteisiin kartalla.

Kaavakarttaa täydentävät teemakartat:

1.                   Luontoarvot
2.                   Maisema, kulttuuriympäristöt ja virkistys
3.                   Vesitalous
4.                   Liikenne ja yhdyskuntarakenne

Luonnosvaiheen aineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 13.10. – 14.11.2016.

Nähtävillä oleva kaavamateriaali  kaavan sivuilla. Katso kohta luonnosvaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 21.10.2016 14.40