Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutus varhaiskasvatuspalveluihin

Kategoria: Varhaiskasvatus
Takaisin

Tiedote varhaiskasvatuksen huoltajille

Pulkka

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat keskeytyneet erimielisyyteen lomarahaleikkausten kompensoinnista. Palkansaajajärjestöt ovat aloittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalla. Kielto ei koske omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia.

Pyrimme tässäkin tilanteessa palvelemaan teitä mahdollisimman hyvin. Kiellolla saattaa kuitenkin olla vaikutuksia päiväkotien/esiopetusyksiköiden aukioloaikoihin.  Mikäli ennakkoon tiedämme, ettemme pysty toteuttamaan ilmoittamianne hoitoaikoja, niin päiväkodista /esiopetuksesta otetaan teihin yhteyttä.

Julkaistu: 07.02.2018 09.23