Ympäristökatsauksessa tietoa Lahden ja Hollolan ympäristön tilasta

Kategoria:
Takaisin

Lahden seudun ympäristökatsaus 2017 kokoaa ja välittää valittujen mittareiden avulla tietoa Lahden ja Hollolan ympäristön tilasta.

Monet seurattavat asiat, kuten energiatehokkuuden paraneminen, energiantuotannon ja teollisuuden CO2-päästöt, jätteenkäsittely sekä vedenpuhdistus jatkoivat hyvällä uralla vuonna 2017. Hollolassa suojelualueiden pinta-ala kasvoi. Vuonna 2017 myös kevyenliikenteen väyliä tuli lisää. Voimalaitosten lämpökuorma Vesijärveen oli pienentynyt huomattavasti, samoin huonon ilmanlaadun päivien määrä. Jotkin tärkeät mittarit pysyivät ennallaan, kuten pilaantumisen takia pois käytöstä oleva pohjavesikapasiteetti ja hyvässä kunnossa olevien järvien pinta-ala. Melualueille kaavoittaminen oli huomattavaa Lahdessa ja Radanvarren pilaantunut pohjavesi ei osoita puhdistumisen merkkejä.

Esipuheessa kunnanjohtajat korostavat, että on kaikkien vastuulla säilyttää luonnonvarat tuleville sukupolville. Vastuu aiheuttaa myös yhteensovittamispaineita, esimerkiksi pohjavesien suojelussa. Puhtaan pohjaveden merkitys on kuitenkin asukkaille mittaamaton. Kiertotalous luo hyvän alustan uusille innovaatioille ja kunnanjohtajat toivovat kestävää ja jatkuvaa hyvinvointia tulevaisuuteen. Hollolan ja Lahden yhteinen ympäristökatsaus vuoden 2017 ympäristömittareista ja -toimista sekä tulevaisuuden haasteista on luettavissa Internetissä : www.lahdenvuosi.fi/2017/ymparistokatsaus. Lisäksi aiemmat katsaukset löytyvät sivulta https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/ympariston-tila.

Julkistamistilaisuudessa hollolalaisella tienvarsikedolla kunnanjohtaja Päivi Rahkonen totesi, että Hollolalla on hieno määrä, 1600 suojeluhehtaaria. Ympäristökatsauksesta hän totesi, että kuntaliitokset ovat aiheuttaneet sen, että lukujen vertailtavuus on vaikeaa ja monet luvut herättävät vain lisää kysymyksiä. Lisäksi hänestä on hyvä, että ympäristöyhteistyö jatkuu Hollolan ja Lahden välillä ympäristöorganisaatioiden erosta huolimatta. 

Lähde: Lahden Kaupunki  

Julkaistu: 13.06.2018 12.05