Ympäristölupa Hälvälän ampumarata

Kategoria:
Takaisin

Ympäristöluvassa määrätyt meluntorjunnan ja maaperän sekä pohjaveden suojelun suunnitelmat

Hakijana Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

Kuulutuksen ja ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 17.1. -16.2.2017, luettavissa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu