Ympäristölupa ja rekisteröinti

Jos toimintaan liittyy ympäristön pilaantumisen vaara, niin sillä on oltava ympäristölupa tai se on rekisteröitävä.

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee paikalliselle viranomaiselle kuuluvat ympäristölupapäätökset. Päätöksiä tehdään mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain tai niiden nojalla annettujen asetusten perustella.

Kaikkeen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan ei tarvita ympäristölupaa, vaan osa toiminnoista rekisteröidään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Ympäristönsuojelulain liitteissä listataan ympäristöluvan tarvitsevat rekisteröitävät toiminnot.

Yhteyshenkilöt

Kenttä Jenna, vs. ympäristönsuojelusihteeri
044 780 1438
Kölli Lotta, ympäristönsuojelutarkastaja
044 780 1439