Ympäristölupa Nurminen Seppo, Käikäläntie 125, Hämeenkoski

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 20.12.2016 § 65 tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen, joka koskee Seppo Nurmisen eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista kiinteistöllä Kurjala 283-411-1-234, Käikäläntie 125, 16800 Hämeenkoski. 

Päätöksen antopäivä on 3.1.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 3.1.–2.2.2017 välisenä aikana. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.2.2017. 

Hollolassa 29.12.2016 

Valvontajaosto

Julkaistu: 02.01.2017 08.00