Ympäristölupapäätös Destia Oy maankaatopaikka os. Koskimyllyntie 242

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 21.6.2017 § 6 myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan Destia Oy:n maankaatopaikalle Hollolan kunnan Utulan kylään kiinteistöille 98-452-3-63 (Kunttala) ja 98-452-1-20 (Tervala), Koskimyllyntie 242. Toiminnalle ei myönnetty YSL 199 §:n mukaista aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.    

Päätöksen antopäivä on 9.8.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 9.8.–8.9.2017 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 8.9.2017.

Hollolassa 7.8.2017

Valvontajaosto

Julkaistu: 08.08.2017 00.01