Ympäristölupapäätös Destia Oy, Teuronjoen varastoalue

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 25.1.2017 § 5 tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ympäristölupapäätöksen Destia Oy:n siirrettävälle murskauslaitokselle, joka sijoittuu Destia Oy:n Teuronjoen varastoalueelle, 283-404-7-30. Alueella murskataan Päijänne-tunnelin rakentamisesta syntynyttä louhetta. Päätös sisältää YSL 199 §:n mukaisen määräyksen, jonka mukaan toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Päätöksen antopäivä on 31.1.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 31.1.–2.3.2017 välisenä aikana. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.3.2017.

Hollolassa 26.1.2017

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 30.01.2017 08.00