Ympäristölupapäätös Destia Oy, Uskila, Orinmäki

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 24.8.2016 § 43 tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen, joka koskee Destia Oy:n Hollolan kunnan Uskilan kylässä tilalla Orinmäki RN:o 8:57 (098-451-8-57) tapahtuvaa soran ja kalliokiviaineksen louhintaa, murskausta, kuormausta ja poiskuljetusta. Ympäristölupapäätös sisältää YSL 199 §:n mukaisen määräyksen, jonka mukaan toiminta voidaan soran murskauksen osalta muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. 

Päätöksen antopäivä on 31.8.2016, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 31.8.–30.9.2016 välisenä aikana. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.9.2016. 

Hollolassa 29.8.2016 

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 30.08.2016 08.00