Ympäristölupapäätös Laitinen Arto ja Riitta, Nokkolan kylä, Tertunmetsä

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 11.5.2016 § 29 tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen, joka koskee Arto ja Riitta Laitisen Hollolan kunnan Nokkolan kylässä tilalla Tertunmetsä RN:o 6:49 (098-433-6-49) tapahtuvaa kallion louhintaa, murskausta, kuormausta ja kuljetusta. 

Päätöksen antopäivä on 18.5.2016, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. 

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 18.5.–17.6.2016 välisenä aikana. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. 

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.6.2016. 

Hollolassa 16.5.2016 

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 17.05.2016 14.26