Ympäristölupapäätös Tmi Arto Teriaho ,Tasamaan kallioalue, Kärkölä

Kategoria:
Takaisin

Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksen antamisesta

Kärkölän kunta                     4/2017
Ympäristölautakunta            
Virkatie 1                            
16600 Järvelä                      
puh. 044 770 2200

Ympäristönsuojelulaki 84 §
Julkipanopäivä                       30.8.2017

Seuraavat Kärkölän kunnan ympäristölautakunnan tekemät ympäristölupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätösten antopäivä on 31.8.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon. Päätökset koskevat ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisia ympäristölupia.

Ympäristölupapäätös valitusosoituksineen ja päätökseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 31.8.2017-30.9.2017 Kärkölän kunnanviraston neuvonnassa osoitteessa Virkatie 1, Järvelä.
Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta.

Hakija      Tmi Arto Teriaho                                  
Päätös      Ympäristölautakunta 23.8.2017 § 28 /
Maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus Tasamaan kallioalueelle tilalle Vuorela RN:o 316-410-2-61 hakijana Tmi Arto Teriaho. (mm. kallionlouhinta, louheen murskaus)
(myönnetty)

Julkipanoilmoitus pidetään päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla eli 2.10.2017 saakka.

Valitus toimitetaan valitusviranomaiselle.

Vaasan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/vaasa
Korsholmanpuistikko 43 65100 Vaasa (PL 204, 65101 Vaasa) 029 56 42611
Telekopio 029 564 2760
vaasa.hao(at)oikeus.fi

Julkaistu: 30.08.2017 00.01