Ympäristöluvan raukeaminen Piekkari, Kastari

Kategoria:
Takaisin

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 25.1.2017 § 6 päättänyt, että Sami Piekkarin (entinen Teija ja Jorma Piekkari) eläinsuojalle myönnetty ympäristölupa (28.5.2002 § 36) raukeaa. Eläinsuoja sijaitsi kiinteistöllä 098-410-4-34, Kastarintie 416. Eläinsuojan toiminta on päättynyt vuonna 2014.  

Päätöksen antopäivä on 31.1.2017. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 31.1.–2.3.2017 välisenä aikana.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 2.3.2017. 

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Hollolassa 26.1.2017 

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 30.01.2017 08.00