Ympäristön tila

Oman koti- tai mökkikunnan ympäristön tila kiinnostaa monia. Tällä sivulla on tietoa Hollolan ympäristön tilasta.

Erilaiset säännöllisesti koottavat ympäristöraportit ja -katsaukset ovat hyvä keino pysyä selvillä ympäristön tilasta ja siinä tapahtuvista muutoksista.Hollolan ja Lahden yhteinen ympäristökatsaus on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2008. Kaikkiin julkaistuihin ympäristökatsauksiin voi tutustua Lahden kaupungin sivuilla.

Hollolan ja Lahden yhteinen ympäristökatsaus vuodelta 2016 julkaistiin 5.6.2017. Se kokoaa ja välittää valittujen mittareiden avulla tietoa alueen ympäristön tilasta ja sen kehityksestä. Tämä ympäristökatsaus on ensimmäinen, joka koottiin kuntaliitosten jälkeisten uuden Lahden ja Hollolan alueilta. Monet ympäristön tilaa kuvaavat mittarit ovatkin tässä katsauksessa asettuneet uudelle tasolle uuden kuntajaon vaikutettua niiden määräytymiseen. Ympäristömittareiden ja -toimien lisäksi Ympäristökatsauksessa 2016 on nostettu esiin tulevaisuuden ympäristöhaasteita.