Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä muun muassa

  • melusta
  • jätteistä
  • jätevesistä ja
  • kemikaalien varastoinnista.

Nykyiset ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2017.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.9.2017 § 26 hyväksynyt Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset, joita muutettiin jätevesiä koskevan pykälän osalta. Määräykset tulevat voimaan 15.11.2017.

Asiointitavat

Puhelin
Toimisto

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Virastotie 3 15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
03 880 1111
Fax 03 880 3474

Avoinna

Ma
09:00 - 16:30
Ti - To
09:00 - 16:00
Pe
09:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Kenttä Jenna, vs. ympäristönsuojelusihteeri
044 780 1438