Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä muun muassa

  • melusta
  • jätteistä
  • jätevesistä ja
  • kemikaalien varastoinnista.

Nykyiset ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 15.11.2017. Kunnanvaltuusto hyväksyi ne kokouksessaan 25.9.2017. Ne korvasivat 1.1.2017 voimaan tulleet ympäristönsuojelumääräykset, joita oli tarpeen korjata jätevesiä koskevan pykälän osalta.

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Virastotie 3, 
15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
03 880 1111
Fax 03 880 3474

Avoinna

Ma         09:00 - 16:30
Ti - To    09:00 - 16:00
Pe          09:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Lehtinen Ulla, ympäristötarkastaja
044 780 1510