Ympäristönsuojelumääräykset 1.1.2017

Kategoria:
Takaisin

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (ympäristönsuojelumääräykset). 

Valtuusto on kokouksessaan 7.11.2016 § 61 hyväksynyt Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Määräykset tulevat voimaan 1.1.2017. 

Ympäristönsuojelumääräykset ovat nähtävillä 15.11.- 15.12.2016 kunnanvirastolla Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) sekä kunnan internet-sivuilla

Valtuuston pöytäkirja on asetettu nähtäville 15.11.2016, josta alkaa valitusaika. 

Hollolassa 10.11.2016

Kunnanhallitus

Julkaistu: 10.11.2016 16.11