Ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen jätevesiä koskevan määräyksen osalta

Kategoria:
Takaisin

Ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (ympäristönsuojelumääräykset). Valvontajaosto on 19.4.2017 § 21 hyväksynyt luonnoksen ympäristönsuojelumääräysten § 4 muuttamiseksi ja päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville 25.4. - 24.5.2017 väliseksi ajaksi. 

Ympäristönsuojelumääräysluonnos on nähtävillä Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Mielipiteitä luonnoksesta voi jättää kirjallisesti 24.5.2017 asti valvontajaostolle, PL 66, 15871 Hollola tai kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Lotta Kölli, p. 044 780 1439.

Hollolassa 20.4.2017

Valvontajaosto

Julkaistu: 24.04.2017 00.01