Ympäristönsuojelun yhteystiedot ja tehtävät

Ympäristönsuojelu ja -valvonta sijaitsee Hollolan kunnanvirastolla Virastotie 3.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Hollolan ympäristövalvonta on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina. Varmimmin olemme paikalla, kun tapaamisesta sovitaan etukäteen

Hollolan ympäristönsuojeluviranomainen on valvontajaosto. Viranhaltijoina toimivat

ympäristösihteeri
mm. jaoston esittelijä, maa-ainesluvat, eläinsuojat

ja

vs. ympäristötarkastaja, Jenna Kenttä
mm. meluilmoitukset, jätelain valvonta, maastoliikennelaki

 

Viralliset hakemukset ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteeseen Hollolan kunta, PL 66, 15871 HOLLOLA.

Viranhaltijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hollola.fi.

Kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu monissa laeissa määriteltyjen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien sekä ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Viranomaistehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely ja valvontatehtävät.

Kunnalle tehtävät ilmoitukset ja hakemukset ovat mm.

  • ilmoitus vähäisestä betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä
  • maa-aineslupahakemus
  • maastoliikennelain 30 § mukainen hakemus
  • meluilmoitus
  • ympäristölupahakemus ja
  • toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Alueellisia ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Virastotie 3 15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
03 880 1111
Fax 03 880 3474

Avoinna

Ma       9:00 - 16:30
Ti - To  9:00 - 16:00
Pe        9:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Kenttä Jenna, vs. ympäristötarkastaja
044 780 1438