Ympäristönsuojelun yhteystiedot ja tehtävät

Ympäristönsuojelu ja -valvonta sijaitsee Hollolan kunnanvirastolla Virastotie 3.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Hollolan ympäristövalvonta on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina. Varmimmin viranhaltijat ovat paikalla, kun tapaamisesta sovitaan etukäteen

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii valvontajaosto. Viranhaltijoina toimivat:

Ympäristösihteeri Kirsi Järvinen
044 780 1439, kirsi.m.jarvinen (at) hollola.fi
työpäivät ma-pe klo 8-14:30, puhelinajat pääsäänt. ti klo 9 – 10, ke ja pe klo 12 – 13
Mm. valvontajaoston esittelijä ympäristöasioissa, voimalaitoksien, ampumaratojen ja kivenmurskaamoiden ympäristöluvat, maa-ainesluvat (maastotarkastukset), pohjaveden-, vesistön- ja luonnonsuojeluasiat sekä kaava- ja yva-lausunnot

Ympäristötarkastaja Jenna Kenttä
044 780 1438, jenna.kentta (at) hollola.fi
Mm. betoniasemien, eläinsuojien ja jätteiden käsittelyn ympäristöluvat tms., jätelain kirjalliset vireillepanot, betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, maa-ainesluvat (valmistelu, vakuuksien käsittely), maatalouden ympäristönsuojelu (mm. aumausilmoitukset, lannanlevitysilmoitukset)

Ympäristötarkastaja (virka avoinna) 

Mm. jakeluasemien rekisteröinnit ja ympäristöluvat, maasto- ja vesiliikennelaki, meluilmoitukset, vesihuoltolain vapautushakemukset, jätelain valvonta (esim. roskaantumiset), jätevesiasiat, vieraslajit, tiedotus

 

Viralliset hakemukset ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteeseen Hollolan kunta, PL 66, 15871 HOLLOLA.

 

Kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu monissa laeissa määriteltyjen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien sekä ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Viranomaistehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely ja valvontatehtävät.

Kunnalle tehtävät ilmoitukset ja hakemukset ovat mm.

  • ilmoitus vähäisestä betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä
  • maa-aineslupahakemus
  • maastoliikennelain 30 § mukainen hakemus
  • meluilmoitus
  • ympäristölupahakemus ja
  • toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Alueellisia ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Virastotie 3 15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
03 880 111
Fax 03 880 3474

Avoinna

Tapaamiset sovittava etukäteen
Ma - To  9:00 - 16:00
Pe        9:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Järvinen Kirsi, ympäristösihteeri
044 780 1439, ti klo 9 – 10, ke ja pe klo 12 – 13

Kenttä Jenna, ympäristötarkastaja
044 780 1438

ympäristötarkastaja (virka avoinna)
044 780 1510