Ympäristönsuojelun yhteystiedot ja tehtävät

Ympäristönsuojelu ja -valvonta sijaitsee Hollolan kunnanvirastolla Virastotie 3.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Hollolan ympäristövalvonta on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina. Varmimmin viranhaltijat ovat paikalla, kun tapaamisesta sovitaan etukäteen

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii valvontajaosto. Viranhaltijoina toimivat:

Ympäristösihteeri Kirsi Järvinen 
044 780 1439, kirsi.m.jarvinen (at) hollola.fi
työpäivät ma-pe klo 8-14:30, puhelinajat pääsäänt. ti klo 9 – 10, ke ja pe klo 12 – 13
Mm. valvontajaoston esittelijä ympäristöasioissa, ampumaratojen ja moottoriurheiluratojen ympäristöluvat, hallintopakkoasiat ja kirjalliset vireillepanot, vesilain valvonta ja vesien- ja luonnonsuojeluasiat, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, jätevesiasiat

Vs. ympäristötarkastaja Markit Likolammi
044 780 1438, markit.likolammi (at) hollola.fi
Mm. betoniasemien, eläinsuojien ja jätteiden käsittelyn ympäristöluvat tms., betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa, yhteislupien valmistelu, meluilmoitukset, maatalouden ympäristönsuojelu (mm. aumausilmoitukset, lannanlevitysilmoitukset)

Ympäristötarkastaja Sameli Männistö 
044 780 1510, sameli.mannisto (at) hollola.fi
Mm. jakeluasemien ja asfalttiasemien rekisteröinnit ja ympäristöluvat, kivenmurskaamoiden ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja valvonta, vesihuoltolain vapautushakemukset, jätelain valvonta (esim. roskaantumiset)

 

Viralliset hakemukset ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteeseen Hollolan kunta, PL 66, 15871 HOLLOLA.

 

Kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu monissa laeissa määriteltyjen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien sekä ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Viranomaistehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely ja valvontatehtävät.

Kunnalle tehtävät ilmoitukset ja hakemukset ovat mm.

  • ilmoitus vähäisestä betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä
  • maa-aineslupahakemus
  • maastoliikennelain 30 § mukainen hakemus
  • meluilmoitus
  • ympäristölupahakemus ja
  • toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Alueellisia ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Virastotie 3 15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
03 880 111
Fax 03 880 3474

Avoinna

Tapaamiset sovittava etukäteen
Ma - To  9:00 - 16:00
Pe        9:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Järvinen Kirsi, ympäristösihteeri
044 780 1439, ti klo 9 – 10, ke ja pe klo 12 – 13

Likolammi Markit, vs. ympäristötarkastaja
044 780 1438

Männistö Sameli, ympäristötarkastaja 
044 780 1510