Ympäristönsuojelun yhteystiedot ja tehtävät

Ympäristönsuojelu ja -valvonta sijaitsee Viirikukossa, osoitteessa Tiilijärventie 7 F, Hollola.

Aukioloajat ja yhteystiedot

Hollolan ympäristövalvonta on avoinna kunnanviraston aukioloaikoina. Varmimmin viranhaltijat ovat paikalla, kun tapaamisesta sovitaan etukäteen.    

Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii valvontajaosto. Viranhaltijoina toimivat:

Ympäristösihteeri Sameli Männistö
044 780 1510, sameli.mannisto (at) hollola.fi
Mm. valvontajaoston esittelijä ympäristöasioissa, jakeluasemien ja asfalttiasemien rekisteröinnit ja ympäristöluvat, VOC-laitosten ja kivenmurskaamoiden ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja valvonta, jätelain valvonta (esim. roskaantumiset).

Ympäristötarkastaja Jenna Kenttä
044 780 1438, jenna.kentta (at) hollola.fi, työpäivät maanantai-torstai
Mm. betoniasemien, eläinsuojien ja jätteiden käsittelyn ympäristöluvat, maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteislupien valmistelu, maatalouden ympäristönsuojelu (mm. aumausilmoitukset, lannanlevitysilmoitukset yms. nitraattiasetuksen valvonta).

Ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna
044 780 1439, mari.pihlaja-kuhna (at) hollola.fi
Mm. ampumaratojen ja moottoriurheiluratojen ympäristöluvat, vesilain valvonta ja luonnonsuojeluasiat, vesiensuojelu, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, jätevesiasiat, jätelain valvonta (esim. roskaantumiset). 


Viralliset hakemukset ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteeseen Hollolan kunta, PL 66, 15871 HOLLOLA.

 

Kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävät

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu monissa laeissa määriteltyjen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien sekä ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Viranomaistehtäviin kuuluu ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittely ja valvontatehtävät.

Kunnalle tehtäviä ilmoituksia ja hakemuksia ovat mm.

  • maa-aineslupahakemus
  • ympäristölupahakemus
  • maastoliikennelain 30 § mukainen hakemus
  • meluilmoitus
  • toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  • nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset (aumausilmoitus, ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa)

Alueellisia ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Ympäristönsuojelu ja -valvonta

Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola
kirjaamo@hollola.fi
03 880 111


Avoinna

Tapaamiset sovittava etukäteen
Ma - To  9:00 - 16:00
Pe        9:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Sameli Männistö
ympäristösihteeri
044 780 1510

Jenna Kenttä (työpäivät ma-to)
ympäristötarkastaja 
044 780 1438

Mari Pihlaja-Kuhna
ympäristötarkastaja 
044 780 1439