Ympäristöpääkaupunki Lahti tukee ympäristöprojekteja ja -innovaatioita

Takaisin

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti mahdollistaa Päijät-Hämeen alueella ympäristöinnovaatioiden ja projektien toteuttamisen. Rahoituksella kutsutaan koko alueen toimijat tekemään yhteistä ympäristöpääkaupunkia.


 
 
Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelman teemoja, jotka ovat hiilineutraali arki, osallisuus, kiertotalous sekä luonto ja vesi. Tukea myönnetään hankkeisiin, jotka esimerkiksi edistävät luonnon- ja vesistöjen suojelua, lisäävät materiaalien ja raaka-aineiden uusiokäyttöä, tukevat ihmisten luontosuhdetta, paikallisten asukkaiden osallisuutta ympäristöpääkaupungin toteuttamiseen tai lisäävät ihmisten tietoa ja valmiuksia elää hiilineutraalia elämää. 

Ympäristöpääkaupunkivuotta toteuttavan Kestävä Lahti -säätiön tukea myönnetään yksittäiselle hankkeelle korkeintaan 30 000 euroa ja enintään 80 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Rahoitusta myönnetään yhdistysten, yksityisten elinkeinonharjoittajien, oppilaitoksien, kuntaorganisaatioiden sekä yritysten ympäristöhankkeille, joita toteuttaa vähintään kaksi eri toimijaa yhteistyössä.  

Päijät-Hämeen yhteisöt mukaan ympäristöpääkaupunkivuoden toteuttamiseen 

Projektitukihaku avautuu 15.5.2020 ja toimii jatkuvan haun periaatteella syyskuun 2021 loppuun asti tai niin kauan kuin ympäristöpääkaupunkiohjelmalla on jäljellä projektirahoitusta. 

–Etsimme sekä pieniä että suuria ideoita, joilla ympäristöpääkaupunkivuosi näkyy asukkaiden arjessa. Arvioinnissa painotamme idean ainutlaatuisuutta ja luovuutta, eri ikäisten osallistumismahdollisuuksia sekä vaikutusta kestävään kehitykseen. Hyvä projekti syntyy eri tahojen kanssa yhdessä toteuttaen, kertoo ohjelmajohtaja Saara Vauramo. 

Hakemusten soveltuvuutta ympäristöpääkaupunkiohjelmaan arvioi arviointiryhmä, joka antaa suosituksen rahoituksesta Kestävä Lahti -säätiön hallitukselle. Säätiön hallitus tekee päätökset rahoitettavista hankkeista neljä kertaa vuodessa.  

Lisätietoja: 

Lisätietoja rahoitushausta ja projektituen hakulomake: greenlahti.fi/osallistu 

Saara Vauramo, ohjelmajohtaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, saara.vauramo@lahti.fi, p. 044 716 1585 

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina. Teemme päivittäin rohkeita ympäristötekoja ja tähtäämme hiilineutraaliksi vuonna 2025. Ympäristöpääkaupunkina nostamme esiin parhaat eurooppalaiset ympäristöratkaisut, tuemme Suomen ilmastotavoitteita, käynnistämme kunnianhimoisia yhteistyöhankkeita sekä varmistamme kaupunkilaisille sujuvan arjen.

Lisätietoa:

www.greenlahti.fi

Tilaa uutiskirje: https://ymparistopaakaupunki.greenlahti.fi/

Twitter: @GreenLahti2021

Facebook: @GreenLahti2021

Julkaistu: 18.05.2020 09.26