Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020–2024 valmistelu on aloitettu

Takaisin

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ympäristöterveyskeskus on aloittanut vuosien 2020 - 2024 valvontasuunnitelman valmistelun.

Kuntalaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä on halutessaan mahdollisuus antaa evästystä suunnitelman valmisteluun. Ajatuksia ja ideoita valvontasuunnitelman laadintaan voi lähettää 2.12.2019 saakka sähköpostitse osoitteeseen terveysvalvonta@phhyky.fi.

Valvontasuunnitelma koskee Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Myrskylän, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontaa.

Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden kanssa. Suunnitelma koskee eläinlääkintähuoltolain, terveydensuojelulain, elintarvikelain sekä tupakka- ja lääkelain mukaista tarkastus- ja näytteenottotoimintaa. Suunnitelman mukaisista tarkastuksista, toimenpiteistä ja näytteenottotyöstä peritään pääsääntöisesti maksu toimijalta.

Terveydensuojelussa säännöllistä valvontaa tehdään esimerkiksi elintarvikehuoneistoihin, kouluihin ja oppilaitoksiin, päivähoitopaikkoihin, vanhusten ja vammaisten hoito- ja palveluyksiköihin, talous- ja uimavesikohteisiin, kauneushoitoloihin, majoitusta tarjoaviin huoneistoihin, erilaisiin lasten ja nuorten kerhoihin ja kokoontumistiloihin sekä yleisessä käytössä oleviin liikuntatiloihin. Alkutuotannon valvontaa tehdään yhdessä eläinlääkintähuollon kanssa.

Ympäristöterveyskeskuksen eläinlääkintähuolto vastaa eläinsuojeluvalvonnasta, eläintautivalvonnasta sekä kunnaneläinlääkäripalveluiden tuottamisesta.

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta hyväksyy uuden valvontasuunnitelman. Sen jälkeen se julkaistaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän internetsivuilla joulukuussa 2019.

Lisätietoja:

Terveydensuojelupäällikkö Mika Rouhiainen
p. 044 440 6554
mika.rouhiainen@phhyky.fi

Julkaistu: 17.09.2019 11.34