Ympäristövalvonnan maksut

Muun muassa ympäristöluvan käsittelystä peritään valtuuston hyväksymä maksu.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Valtuusto hyväksyy ympäristöviranomaisen taksan. Tämän taksan mukaisesti ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään käsittelymaksun.

Maa-ainestaksa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä peritään maksu. Maa-ainestaksa hyväksytään valtuustossa. Taksasta määrätään maa-aineslaissa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Yhteyshenkilöt

Pihlaja-Kuhna Mari, ympäristötarkastaja
044 780 1439