Ympäristöviikko: Ympäristömerkit ja luomumerkit

Takaisin

Suomessa on käytössä useita ympäristömerkkejä. Ne kertovat tuotteiden ympäristövastuusta ja auttavat kuluttajia saamaan luotettavaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista sekä tekemään ympäristötietoisempia päätöksiä ja ne ovat hyvä apu hankinnoissa. Niihin liittyy laatu- ja ympäristökriteereitä, joiden toteutumista valvoo puolueeton, virallistettu toimija. Ympäristömerkityssä tuotteessa on useiden haitallisten aineiden, kuten klooriyhdisteiden, käyttö kokonaan kielletty.

Myös luomutuotteille, reilulle kaupalle ja eräille muille tuoteryhmille on olemassa kriteereitä ja merkkejä, joita valvoo viranomainen tai järjestö.

Merkit ovat yleensä maksullisia. Myös tuote, jolla ei ole ympäristömerkkiä, voi olla yhtä hyvä ympäristön kannalta, mutta kuluttajan voi olla sitä vaikea tunnistaa.

Täältä klikkaamalla löydät tunnetuimpia ja luotettavia ympäristö-, luomu- ja muita merkkejä. Voit myös lukea lisää ympäristö- ja luomumerkeistä Motivan kotisivuilta, Kuluttajaliiton kotisivuilta tai Marttojen kotisivuilta.


Pelaa ympäristömerkkibingoa, tunnistatko kaikki


Bingon kokosi: Maarit Rämä

Julkaistu: 25.09.2022 10.00