Yrittäjät äänessä seudullisesta markkinointiyhteistyöstä

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Yrittäjät äänessä seudullisesta markkinointiyhteistyöstä
 

Hollolassa pidettiin 19.9. yrittäjätilaisuus kunnan markkinoinnin kehittämiseksi, jossa alueen yrittäjät ja tapahtumajärjestäjät arvioivat nykyistä ja tulevaa yhteistyötä LahtiRegionin kanssa.

Hollola on irtisanoutunut seudullisesta markkinointiyhtiöstä LahtiRegionista kesäkuussa 2017. Tämän jälkeen suurin omistajakunta Lahti on vedonnut alueen kuntiin, jotta nämä jatkaisivat yhtiössä vuoden 2018 ajan, jona aikana tehtäisiin laaja yhteinen arviointi elinkeinopalveluiden ja matkailupalveluiden markkinoinnista. Kärkölä puolestaan irtisanoi yhteistyön 11. syyskuuta. Hollolan kunnan motiivi irtisanoutumiseen on ollut panos-tuotos –suhteen kriittinen arviointi ja toisaalta maakuntauudistus, joka pakottaa kunnan ”keksimään itsensä uudelleen” elinvoiman ja hyvinvoinnin palveluntarjoajana.

Tärkeän intressiryhmän kuulemistilaisuutta pohjusti yrittäjäkysely 74 kunnan matkailu- tai tapahtumapalvelujen järjestäjille, joka listaus oli saatu LahtiRegionilta ja jota kunta vahvisti Hollolan yrittäjien hallituksella. Kyselyyn vastasi 22 ja vastaukset jakautuivat niihin, jotka yksiselitteisesti kokivat yhteistyön merkittäväksi ja toisaalta niihin, jotka eivät olleet tehneet yhteistyötä eivätkä myöskään kokeneet LahtiRegionia merkittäväksi. 

Yhteinen toive uudistaa aluemarkkinointiajattelua

Tiistain tilaisuuteen osallistuivat yrittäjät ja tapahtumanjärjestäjiä muun muassa Messilästä, Messilä Campingista, Kinnarin tilalta, seurakuntayhtymästä, Hollolan nuorisoseurasta, Pyhäniemen kartanosta, Jarvinista sekä Hollolan yrittäjien hallituksesta.

Selkeä viesti yrittäjiltä kunnalle oli, että LahtiRegionilla on tietty rooli erityisesti kansainvälisessä matkailussa ja yrittäjien verkostoitumisessa, mutta kaikin osin palveluihin ei olla tyytyväisiä. Yrittäjät olivat huolissaan näkyvyydestä matkailijoiden suuntaan ja siitä, että alue jää Suomen muiden matkailualueiden jalkoihin. Osin region-ajattelua halutaan uudistaa ja palvelun hyötyä lisätä. Yrittäjillä olisi halua määrittää, mitä rahalla tehdään ja tavoitellaan. Paikallisen verkostoitumisen tarve, kuin myös pyyntö lisätä vuoropuhelua yli kuntarajojen, oli iso. Hollolan yrittäjistä löytyisi myös intoa luoda palvelulle visio.

 Kantaa yhteistyön jatkoon odotetaan 2.10.

”Alueelliselta markkinointiyhteistyöltä pitää myös osata pyytää sparrausta ja verkostoa”, kehotti muun muassa Kinnarin tilan Terhi Kinnari ja ehdotti, että yrittäjät lisäävät yhteistyötä kunnan hallinnon ja viestinnän kanssa säännöllisin kokoontumisin.

KustomPromotionin Mikko Kittelä arvioi, että imagomarkkinointiin Hollolassa on paljon osaajia, ja tapahtumista ja tiloista voisi saada irti nykyistä enemmän. Tilaisuuden päätteeksi kunnanjohtaja Päivi Rahkonen korosti, että irtisanoutumisen takana oli nimenomaan halu tehdä omin resurssein tehokkaampaa yhteistyötä ja markkinointia kunnan yrittäjien kanssa.

Kunnanhallitukselta odotetaan 2.10. mennessä kantaa LahtiRegionin yhteistyöstä vuodeksi 2018.

Lisätietoja                             kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

 

 

Yrittäjäkyselyn tulokset       tiedottaja Pilvi Kallio-Meriläinen

Julkaistu: 22.09.2017 11.51